top of page

Lokalet

Logistikk

Louiselyst Gård har plass til 70 gjester i første etasje og 130 i andre etasje i tillegg til uteområder foran inngangspartiet samt en fantastisk hage med gressplen innrammet med trær og busker rundt, med alle skjenkerettigheter som innbyr til en flott hagefest. Som en landlig oase i den mest sentrale delen av Lade rett ved Sirkus Shopping tilbyr vi en reise vekk fra byen uten å forlate den. Dette gir deg mulighet til å ha den tradisjonelle, vakre opplevelsen til en historisk herregård! Det er gode bussforbindelser og vi har 40 egne gratis parkeringsplasser

Brooklyn - Halloween Plus-308.jpg

Historie

Louiselyst Gård har historiske røtter som strekker seg langt tilbake i tid. Louiselyst er utskilt fra Devle Gård. I årene 1808 – 1812 bodde  kjøpmann Otto Fredrik Owesen her, og oppførte uthusene på gården. Owesen  kalte stedet Ballyshannon, etter sin hustru Jane Allinghams fødested i  Irland. Han døde i 1812 før han hadde fått bygd hovedbygningen.

 

På folkemunne levde det gamle navnet. Ved Owesens død gikk eiendommen tilbake til Devle som bygselbruk, og var det fram til 1840. Devles  eier, grosserer Just Meincke, overdro stedet til sin svigersønn Johan  Wingaard Finne, gift med Louise Meincke. Han oppkalte stedet etter sin  hustru, og bygde hovedbygningen. Gården gikk deretter i arv til Hilmar  Finne og hans søster.

 

I 1950 ble eiendommen solgt til Emmy og Arthur Tveitan. De beholdt  det fram til 1985 da den ble solgt til Alf Andersen. Han benyttet  hovedhuset til møbelutsalg til 1990.

 

I 1991 ble eiendommen kjøpt av  Anne Kathrine og Jahn Robert Micaelsen. De foretok full innvending og  utvending restaurering av hovdhuset frem til 1996.

 

1. Mars 1996 ble  hovedhuset åpnet under navnet Louiselyst Gård, Selskapshus og  Restaurant.

 

Louiselyst Gård ble drevet av restauratørparet Gunda  Sømliøy og Helge Værnes fram til 2018. Huset driftes nå av Mojo Event.

Historie_1.jpg
b_1000_800_0_00_images_Historie_2.jpg
bottom of page